Tìm kiếm Tùy Chỉnh
Share | 

 

 Bản cập nhật ngày 27/07/2010

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Wed 04 Aug 2010, 12:45 pm

avatar
..:: Royal Leader ::..

Administrator

Kevin[F]

Administrator

http://xakigame.forum-viet.net

Royal Leader
Tổng số bài gửi : 475
XK Coin : 6233
Thanked : 108
Status : ..:: Royal Leader ::..

Bài gửiTiêu đề: Bản cập nhật ngày 27/07/2010

 
Digimon Masters Online đã viết:


다음 일정으로 서버 정기 정검 및 패치가 진행됩니다
내용 참고하시여 게임 이용에 불편 없으시기 바랍니다.

================================================================
■ 작업 일자 : 2010년 7월 27일 화요일
■ 작업 시간 : 오전 11:00부터 오후 2:00까지
■ 작업 내용 : 서버 정기 점검 및 패치
■ 업데이트 내용 :
================================================================

1. 한지호 및 펠코몬 계열 추가

-. 신규 테이머 선택 시 한지호를 선택하실 수 있습니다.

-. 파트너 디지몬으로 펠코몬이 추가되었습니다.

◈ 펠코몬

진화가능Lv : 1

성장: 성장기 / 속성: 백신 / 패밀리 속성: WG(바람의수호자) / 자연속성: 바람

스킬 1: 깃털수리검 / 속성: 바람 / 습득Lv: 1

스킬 2: 할퀴어부수기 / 속성: 바람 / 습득Lv: 6

◈ 펙몬

진화가능Lv : 11

성장: 성숙기 / 속성: 백신 / 패밀리 속성: WG(바람의수호자) / 자연속성: 바람

스킬 1: 수리검날개 / 속성: 바람 / 습득Lv: 11

스킬 2: 발톱공격 / 속성: 바람 / 습득Lv: 16

◈ 크라운몬

진화가능Lv : 25

성장: 완전체 / 속성: 백신 / 패밀리 속성: Nso(나이트메어솔저), WG(바람의수호자)
/ 자연속성: 어둠

스킬 1: 잔인한황제 / 속성: 어둠 / 습득Lv: 25

스킬 2: 검은깃털 / 속성: 어둠 / 습득Lv: 31

◈ 레이브몬

진화가능Lv : 41

성장: 궁극체 / 속성: 백신 / 패밀리 속성: WG(바람의수호자) / 자연속성: 바람

스킬 1: 나선의까마귀발톱 / 속성: 바람 / 습득Lv: 41

스킬 2: 천상의검 / 속성: 어둠 / 습득Lv: 46

※ 한지호 및 펠코몬은 신규 테이머 생성 시 선택하실 수 있습니다.

※ 펠코몬의 진화트리 다음과 같습니다
.
펠코몬 > 팩몬 > 크라운몬 > 레이브몬

※ 신규 테이머 및 파트너 디지몬 추가에 관련된 이벤트가 진행됩니다. 자세한 내용은

홈페이지 이벤트 공지를 확인해 주시기 바랍니다.

2. 테리어몬 계열 추가

-. 신규 용병 디지몬 테리어몬 계열이 추가되었습니다.

◈ 테리어몬

진화가능Lv : 1

성장: 성장기 / 속성: 백신 / 패밀리 속성: Nsp(자연의생명), VB(바이러스헌터),
WG(바람의수호자) / 자연속성: 바람

스킬 1: 불꽃발사 / 속성: 불 / 습득Lv: 1

스킬 2: 회오리바람 / 속성: 바람 / 습득Lv: 6

◈ 가르고몬

진화가능Lv : 11

성장: 성숙기 / 속성: 백신 / 패밀리 속성: Nsp(자연의생명), WG(바람의수호자) /
자연속성: 바람

스킬 1: 덤덤주먹날리기 / 속성: 바람 / 습득Lv: 11

스킬 2: 속사총 / 속성: 불 / 습득Lv: 16

※ 테리어몬 계열을 부화시키기 위해서는 1회 시도 시 <짐승형 DATA> 5개가 필요합니다.

※ 테리어몬 용병 디지몬 알은 빙하지역 <얼어붙은 대지>에

등장하는 가르고몬에게 획득하실 수 있습니다.

3. 만 LV 상향 조정 및 신규 맵 추가

-. 디지몬 Lv이 기존 65에서 75로 상향 조정되었습니다.

-. 만 Lv이 상향되며 고 Lv 전용 맵인 < 뒤틀린 DATA 마을 >과 < 무한빙벽 > 맵이

추가되었습니다.

-. 신규 추가 맵의 적정 Lv은 디지몬 Lv65~Lv75 입니다.

-. 신규 맵은 <눈사람 마을> 을 통해서 가실 수 있습니다.

4. 스캔 시스템 변경

-. 용병 디지몬 알 스캔이 가능해 졌습니다

-. 용병 디지몬 알 스캔 시 <디지코어>를 랜덤하게 획득하실 수 있습니다

-. 스캔 비용이 감소했으며, 따라서 알 회수 비용도 감소되었습니다

-. 하급 및 상급, 최상급 알에서 디지몬 경험치를 상승시킬 수 있는 <기적의루비>를

획득하실 수 있습니다

-. 상급 및 최상급 알에서 용병 부화에 필요한 아이템을 획득하실 수 있습니다

-. 아이템 스캔 시 확률에 따라 여러개의 아이템을 획득하실 수 있습니다

5. 디지코어 상인 추가

-. 디지코어로 아이템을 구매할 수 있는 상인이 추가되었습니다

-. 디지코어는 용병 알 스캔 시 일정 확률에 따라 획득하실 수 있습니다

-. 디지코어 상인은 각 종 용병 알 및 레어 아이템 판매를 담당합니다

※ 디지코어 판매 물품 및 개수는 일정 기간에 따라 변경됩니다

6. 부화 NPC 변경

-. 알 파괴자로 유명한 카메몬과 매리가 담당하던 용병 부화를 닷트본부에서 특별 개발한

용병 디지몬 부화 전용 기계인 <디지몬 인큐베이터>가 담당하도록 변경되었습니다.

해당 NPC의 위치는 기존과 동일합니다.

7. 캐시 아이템 추가

-. 테리어몬 용병 디지몬 알이 수수께끼 용병알에 추가되었습니다

수수께끼 용병 알에서 랜덤하게 <테리어몬> 용병알을 획득하실 수 있으며,

수수께끼 용병 알을 스캔하여 획득한 용병 알은 3단계까지 100%입니다

4단, 5단 시도를 하실 수 있으나 파괴될 수 있습니다

-. 빙하지역 이동 아이템인 <점프부스터-빙하지역> 이 추가되었습니다

8. 그 외 변경점 안내

-. 칩셋 아이템의 단계가 기존 랭크에서 Lv로 변경되었습니다

-. 칩셋 사용 기준이 다음과 같이 변경되었습니다

> HP +35 강화칩 디지몬 Lv제한 1에서 11로 변경

> HP +58 강화칩 디지몬 Lv제한 25에서 21로 변경

> HP +87 강화칩 디지몬 Lv제한 25에서 31로 변경

> DS +23 강화칩 디지몬 Lv제한 25에서 11로 변경

> DS +27 강화칩 디지몬 Lv제한 1에서 11로 변경

> DS +35 강화칩 디지몬 Lv제한 25에서 21로 변경

> DS +46 강화칩 디지몬 Lv제한 25에서 31로 변경

> AT +14 강화칩 디지몬 Lv제한 25에서 21로 변경

> DE +10 강화칩 디지몬 Lv제한 25에서 11로 변경

> DE +14 강화칩 디지몬 Lv제한 25에서 21로 변경

-. 전체 패밀리 속성에 적용 가능한 칩셋 아이템이 추가되었습니다

-. 몬스터 디지몬 사냥 시 일정 확률로 게임 머니를 획득하실 수 있습니다

9. 게임 서버 보완작업

> 게임 서버 및 채널 안정화 작업

> 게임 DB 정리 및 백업
------------------------------------------------
여러분과 함께하는 디지몬 마스터즈
------------------------------------------------
==============================
Các tin tức chính:
==============================
1. Cập nhật thú mới:
* Partner:
- Falcomon / Child / Vaccine / WG
- Peckmon / Adult / Vaccine / WG
- Yantaramon / Perfect / Vaccine / WG,NSO
- Ravemon / Ultimate / Vaccine / WG

* Digimon:
- Terriermon / Child / Vaccine / NSP,VB
- Gargomon / Adult / Vaccine / NSP,WG

* New Tamer: Ikuto

2. Cập nhật Item shop:
* Terriermon's Digitama.

3. Map mới Lv65~75

4. Scan system

5. Thay đổi tính năng NPC

6. Thay đổi chipsets:
> HP 35 Lv 1-11

> HP 58 Lv 21-25

> HP 87 Lv 25-31

> DS 23 Lv 11-25

> DS 27 Lv 1-11

> DS 35 Lv 21-25

> DS 46 Lv 25-31

> AT 14 Lv 21-25

> DE 10 Lv 11-25

> DE 14 Lv 21-25

7. Sao lưu DB

Chữ ký của Kevin[F]

Hot Topics:
 

Bản cập nhật ngày 27/07/2010

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Digimon World ::   :: Digimon Masters Online :: Guide & News-
Liên hệ -RSS - Lưu Trữ -Lên trên

Diễn đàn sáng lập bởi [FrAnS]
XakiGame được phát triển bởi Xaki Group.
Diễn Đàn Game Thủ : XakiGame
Powered by phpBB2® Version 2.0
Copyright ©2009 - 2010, Forumotion.Free forum | Mã số trò chơi | Nền tảng trò chơi | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a free blog