Tìm kiếm Tùy Chỉnh
Share | 

 

 Bản cập nhật ngày 13/04/2010

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tue 13 Apr 2010, 8:54 am

avatar
..:: Royal Leader ::..

Administrator

Kevin[F]

Administrator

http://xakigame.forum-viet.net

Royal Leader
Tổng số bài gửi : 475
XK Coin : 6233
Thanked : 108
Status : ..:: Royal Leader ::..

Bài gửiTiêu đề: Bản cập nhật ngày 13/04/2010

 
Digimon Master đã viết:

안녕하세요. 닷트 본부입니다.
다음 일정으로 서버 정기 정검 및 패치가 진행됩니다
아래 내용 참고하시여 게임 이용에 불편 없으시기 바랍니다.

================================================================
■ 작업 일자 : 2010년 4월 13일 화요일
■ 작업 시간 : 오전 11:00부터 오후 2:00까지
■ 작업 내용 : 서버 정기 점검 및 패치
================================================================
■ 업데이트 내용 :

1. 디지몬 용병 계열 추가 안내
: 신규 용병 디지몬 길몬이 추가되었습니다

-. 길몬
성장: 성장기 / 속성: 바이러스 / 패밀리 속성: Nsp(자연의생명),
DR(드래곤로어) / 자연속성: 불

스킬 1: 록브레이커 / 속성: 불 / 습득Lv: 1
스킬 2: 파이어볼 / 속성: 불 / 습득Lv: 6

-. 그라우몬
성장: 성숙기 / 속성: 바이러스 / 패밀리 속성: Nsp(자연의생명),
DR(드래곤로어) / 자연속성: 불

스킬 1: 번개검 / 속성: 번개 / 습득Lv: 11
스킬 2: 화염광선 / 속성: 불 / 습득Lv: 16

※ 길몬 용병 디지몬 알은 길몬 몬스터 디지몬에게 습득 가능합니다
※ 길몬 몬스터 디지몬은 신규 추가 맵
빙하 지역 > 눈보라 마을, 얼어붙은 대지에 출현합니다
※ 길몬을 부화하기 위해서는 광룡형 DATA 10개가 필요합니다
※ 완전체 메가로그라우몬 및 궁극체 듀크몬은 차후 추가될 예정입니다


2. 신규 맵 추가 안내
: 새로운 디지탈월드 지역인 빙하지역이 추가되었습니다

-. 새로운 디지탈월드 지역인 빙하지역 눈보라 마을,
얼어붙은 대지가 추가되었으며, D-터미널을 통해 이동하실 수 있습니다

-. 이동에 대한 제한은 없지만, 이동 시 10M의 비용이 필요하며
소지금이 부족할 시 해당 지역으로 이동하실 수 없습니다

-. 빙하지역 맵에서는 디지탈원정대와 이상현상,
한지호 수색에 관련된 이야기가 진행됩니다
새로운 맵에서 새로운 모험에 도전해보세요!!

-. 빙하지역 눈보라 마을, 얼어붙은 대지의
적정 레벨은 디지몬 레벨 31 ~ 40 입니다

3. 게임 스캐너 시스템 추가 안내
: 대원에서 게임 스캐너가 발매됨에 따라, 디지몬 마스터즈에서 연동가능한
게임 스캐너 시스템이 다음과 같이 추가되었습니다

-. 게임 스캐너를 사용하기 위해서는 홈페이지 > 다운로드 에서
게임 스캐너 드라이버를 다운로드 받아서 설치하셔야 합니다

-. 드라이버 설치 시 PC에서 게임 스캐너의 연결을 해제하시고
설치해 주시기 바랍니다

-. 드라이버 설치 시 일부 백신 프로그램에서 바이러스로 오인 감지할 수 있으나
게임 스캐너는 안전한 프로그램임으로 안심하셔도 됩니다

-. 드라이버 설치 후 게임 스캐너를 PC에 연결하시고 디지몬 마스터즈
클라이언트를 실행해 주시기 바랍니다

-. 로그인 화면 전 게임 스캐너 사용을 체크하시고 접속해 주시기 바랍니다

-. 시중에 판매되는 TCG 카드를 게임 스캐너를 통해 스캔하시면 스캔하신
TCG 카드에 따라 다양한 아이템을 즉시 획득하실 수 있습니다

-. 게임 스캐너에 관한 자세한 내용은 제품에 동봉되어 있는
<게임 스캐너 사용 방법> 혹은 홈페이지 > 다운로드 > 게임스캐너 를
참조해 주시기 바랍니다

-. 게임 스캐너를 게임 내에서 등록하시면, < 스캐너 효과 > 버프를
추가로 받으실 수 있습니다

-. 등록은 게임 스캐너 1개당 1계정에 등록하실 수 있으며, 등록 후 해제 시
일정 시간이 필요하므로 등록 시 주의사항을 반드시 필독하시기 바랍니다

-. 게임 스캐너를 등록하지 않아도 PC에 연결만되어 있다면
TCG 카드를 스캔하실 수 있습니다

※ 카드 스캔 시 인식률이 떨어질 수 있습니다
< 게임 스캐너 사용 방법 >의 옳바른 스캔 방법을 참조하시기 바랍니다

※ 게임 스캐너 제품의 하자가 발생했을 시 대원 미디어 고객상담센터로
연락해 주시기 바랍니다
> 전화: 1566-7933
> 펙스: 02-6373-3163

4. 수수께끼 디지몬 알 (cash) 에 길몬 용병알이 추가되었습니다

5. 게임 서버 보완작업
> 게임 서버 및 채널 안정화 작업
> 게임 DB 정리 및 백업

------------------------------------------------
여러분과 함께하는 디지몬 마스터즈
------------------------------------------------

==============================
Các tin tức chính:
==============================

* Cập nhật Digimon mới:

- Guilmon: Child Level / Virus / NSP,DR.
- Growlmon: Adult Level / Virus / NSP,DR.

Hatching 10 Data.

* Map mới:

- Snow Village Lv 31 ~ 40.

* Bổ sung tiền vào Digimon.

* Lọc và lưu trữ DB.

Chữ ký của Kevin[F]

Hot Topics:
 

Bản cập nhật ngày 13/04/2010

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Digimon World ::   :: Digimon Masters Online :: Guide & News-
Liên hệ -RSS - Lưu Trữ -Lên trên

Diễn đàn sáng lập bởi [FrAnS]
XakiGame được phát triển bởi Xaki Group.
Diễn Đàn Game Thủ : XakiGame
Powered by phpBB2® Version 2.0
Copyright ©2009 - 2010, Forumotion.Forumotion.com | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a blog